1. ZWROT PODATKU Z AUSTRII - koszt całkowity 250 zł - termin do 5 lat wstecz.

  

 

 

Wymagane dokumenty to:

  • Lohnzettel ( austriacka karta podatkowa )
  • Konto bankowe (polskie lub austriackie )
  • Zaświadczenie z pol. urzędu skarbowego (Zaświadczenie EU/EWR) o dochodach w Polsce - druki do pobrania w naszych biurach

2. ZASIŁEK RODZINNY - Familienbihilfe - koszt całkowity 350 zł

O zasiłek rodzinny z Austrii można się ubiegać  do 5 lat wstecz. Przyznawany jest na dzieci do 26 roku życia.
Wysokość zasiłku zależy od ilości i wieku dzieci. Dla dzieci które mieszkają w Polsce zasiłek ten wynosi od 57 Euro do 83 Euro na dziecko za każdy miesiąc. Do zasiłku w zależności od liczby dzieci wypłacane jest dodatkowo specjalny dodatek Kinderabsatzbetrag w kwocie od 3,59 euro 29,49 euro
Zgłoś się do naszego biura - otrzymasz listę wg. której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać (e-mailem lub faxem)

3. KINDERBETREUUNGSGELD - zasiłek wychowawczy - od 350 zł.

Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy, a dodatek ten jest wypłacany na terenie całej Austrii. Wnioskować o zasiłek wychowawczy tym kraju mają prawo obywatele Austrii, ale także innych państw członkowskich, w tym i Polski.
Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Do tego zasiłku mają także prawo rodzice adopcyjni. Z reguły jednak wnioskodawcą jest matka narodzonego dziecka, mimo, że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.
Jakie warunki musimy spełnić by otrzymać zasiłek wychowawczy:
- osoba wnioskująca musi być zameldowana pod tym samym adresem co dziecko,
- natomiast jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być ubezpieczone na terenie Austrii, (pracować na terenie Austrii),
- osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku.

 

Facebook

REKLAMA

Projekt i wykonanie