1. ZWROT PODATKU Z AUSTRII - koszt całkowity 300 zł - termin do 5 lat wstecz.

  

 

 Wymagane dokumenty to:

  • Lohnzettel ( austriacka karta podatkowa )
  • Konto bankowe (polskie lub austriackie )
  • Zaświadczenie z pol. urzędu skarbowego (Zaświadczenie EU/EWR) o dochodach w Polsce - druki do pobrania w naszych biurach

Częste pytanie:
- Czy należy się rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym z dochodów austriackich?
Odpowiedź: TAK! Jeżeli jesteś zamledowany w Polsce lub twoje cele życiowe są w Polsce należy złożyć takie zeznanie podatkowe PIT 36 + ZG. Jest to również warunek konieczny by uzyskać zaświadczenie o dochodach z Polski potrzebne w większości przypadków do rozliczenia się w Austrii - nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki Pit - koszt 80zł

2. ZASIŁEK RODZINNY - Familienbihilfe - koszt całkowity 350 zł

O zasiłek rodzinny z Austrii można się ubiegać  do 5 lat wstecz. Przyznawany jest na dzieci do 26 roku życia.
Wysokość zasiłku zależy od ilości i wieku dzieci. Dla dzieci które mieszkają w Polsce zasiłek ten wynosi od 57 Euro do 83 Euro na dziecko za każdy miesiąc. Do zasiłku w zależności od liczby dzieci wypłacane jest dodatkowo specjalny dodatek Kinderabsatzbetrag w kwocie od 3,59 euro 29,49 euro
Zgłoś się do naszego biura - otrzymasz listę wg. której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać (e-mailem lub faxem)

3. KINDERBETREUUNGSGELD - zasiłek wychowawczy - od 500 zł.

Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy i wynosi 12.600 euro (opcja roczna) lub 16.200 euro (opcja 3 letnia). Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, z reguły jednak wnioskodawcą jest matka narodzonego dziecka, mimo, że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.
Jakie warunki musimy spełnić by otrzymać zasiłek wychowawczy:
- osoba wnioskująca musi być zameldowana pod tym samym adresem co dziecko,
- jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być ubezpieczone na terenie Austrii, (pracować na terenie Austrii),
- osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku.

 

Facebook

Projekt i wykonanie