1. PODATEK NIEMIECKI - koszt 250 zł indywidualne bez ulg lub 300 zł indyw. z ulgami oraz wspólne.

(nie pobieramy prowizji od zwrotu, uwzględniamy wszystkie możliwe ulgi, takie jak: przejazdy, mieszkanie, dzieci i inne... ) 

Termin składania: 4 lata

  Wymagane dokumenty:

  • Lohnsteuerkarte lub Besondere lohnsteuerbescheinigung ( niemiecka karta podatkowa )
  • Konto bankowe (polskie lub niemieckie )
  • Bescheid - tj decyzja o zwrocie podatku z poprzedniego roku - jeśli rozliczasz się 1 raz nie potrzebujesz tego dokumentu
  • Dodatkowo w zależności od potrzeb:
          - zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk do US wraz z podaniem do pobrania w naszym biurze),
          - rachunki za mieszkanie, paliwo, przejazdy itp.

Częste pytanie:
- Czy należy się rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym z dochodów niemieckich?
Odpowiedź: to zależy od sytuacji oraz danego urzędu skarbowego, jeżeli:
– miałeś tylko dochody w Niemczech to NIE musisz się rozliczać w Polsce, jednakże w przypadku gdy chcesz uzyskać zaświadczenie o dochodach z Polski (które uprawnia do uzyskania większego zwrotu) mimo wszystko większość polskich urzędów skarbowych wymaga złożenia PIT 36 + Zg.
– miałeś dochody w Polsce oraz Niemczech to zawsze trzeba rozliczać się w Polsce na PIT 36 + Zg. - nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki Pit - koszt 80zł

2. KINDERGELD Z NIEMIEC  (rodzinne na dzieci) - koszt 350 zł za rok kalendarzowy

Dzieci Kindergeld    
1. Dziecko 204 Euro    
2. Dziecko 204 Euro    
3. Dziecko 210 Euro    
4 i każde następne 235 Euro    

od Lipca 2019 w większości przypadków powyższe kwoty pomniejszane są o polskie 500+ dotyczy to dzieci do 18 lat. Dla dzieci 18-27 lat przysługują pełne kwoty z tabelki. O zasiłek można się starać do 6 miesięcy wstecz , warunkiem jest:  legalna praca w Niemczech ( również pracownicy oddelegowani na A1 )
Zgłoś się do naszego biura - otrzymasz listę wg. której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać pocztą lub e-mailem

3. ELTERNGELD - (zasiłek wychowawczy) - koszt całkowity 400 zł

Wniosek musisz złożyć zaraz po narodzinach dziecka (najpóźniej w ciągu 3 miesięcy). Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi średnio od 1 do 6 miesięcy, czasami proces trwa dłużej.

Wysokość zapomogi zależy od Twojego dochodu i wynosi od 300 Euro do 1800 Euro na dziecko za każdy miesiąc. Otrzymujesz ją tylko przez 12 miesięcy od narodzin dziecka.

4. FAMILIENGELD - tylko w Bawarii obowiązuje - koszt 350 zł

Niemcy to kraj związkowy. To znaczy że poszczególne Landy cieszą się autonomią i mogą ustalać do pewnego stopnia własne przepisy. Familiengeld jest dodatkiem wprowadzonym przez „parlament” Landu Bawarii i tylko w Bawarii obowiązuje. Do tej pory rodzice dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia i otrzymały Elterngeld , mogli starać się w regionie Bayern o Betreuungsgeld oraz Landeserziehungsgeld. Te świadczenia były obwarowane surowymi warunkami. Betreuungsgeld było tylko dla rodzin, które nie korzystały z pomocy opiekunki Tagesmutter ani nie oddawały dziecka do żłobka. Z kolei Landeserziehungsgeld przysługiwało wyłącznie osobom, które znajdowały się poniżej pewnej granicy zarobkowej. Teraz pieniądze są rozdawane hojnie bez względu na warunki. Familiengeld będzie przysługiwać wszystkim dzieciom między 1. a 3. rokiem życia. Nie będzie zależne ani od dochodów na członka rodziny, ani od formy sprawowania opiekiWAŻNE: świadczenia Betreuungsgeld oraz Landeserziehungsgeld zostały zlikwidowane, a Familiengeld został z dniem 01.09.2018 wprowadzony zamiast nich. Kto oczywiście otrzymywał przed 01.09.2018 Betreuungsgeld oraz Landeserziehungsgeld ten będzie otrzymywał te zasiłki aż do końca.Wszystkie osoby , które złożyły podanie o Elterngeld i którym Elterngeld zostało przyznane w regionie / landzie Bayern, otrzymają automatycznie pieniądze z tytułu Familiengeld. Rodziny z Polski muszą złożyć wniosek.Wysokość świadczenia Familiengeld
W przypadku pierwszego i drugiego dziecka całkowita wysokość świadczenia będzie wynosić 6.000€ za każde dziecko. Będzie ono wypłacane po 250€ miesięcznie przez dwa lata. Od trzeciego dziecka będzie to w sumie 7200€ – w tym przypadku na konto rodziców wpłynie aż 300€ miesięcznie.Familiengeld będzie przysługiwać również dzieciom, które mieszkają w Polsce. Minister opieki społecznej Kerstin Schreyer z CSU zapowiada jednak “dopasowanie tych świadczeń do kosztów życia w poszczególnych krajach”. 

 

Facebook

Projekt i wykonanie