1. ZWROT PODATKU Z AUSTRII - koszt całkowity od 400 do 600 zł z ulgami *  - termin do 5 lat wstecz.

Wymagane dokumenty:

  • Lohnzettel ( austriacka karta podatkowa )
  • Konto bankowe (polskie lub austriackie )
  • Dodatkowo w zależności od potrzeb:
          - zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk do EU/EWR/E9 wraz z podaniem do pobrania w biurze),
          - rachunki za mieszkanie, paliwo, przejazdy, koszty telefonu, itp.
          - decyzja z zasiłku Familienbeihilfe uprawnia do ulgi podatkowej Familienbonus Plus

Częste pytanie:
- Czy należy się rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym z dochodów austriackich?
Odpowiedź: TAK! Jeżeli jesteś zameldowany w Polsce lub twoje cele życiowe są w Polsce należy złożyć takie zeznanie podatkowe PIT 36+ZG. Jest to również warunek konieczny by uzyskać zaświadczenie o dochodach z Polski potrzebne w większości przypadków do rozliczenia się w Austrii - nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki Pit.

2. ZASIŁEK RODZINNY - Familienbeihilfe - koszt od 850 zł

O zasiłek rodzinny z Austrii można się ubiegać do 5 lat wstecz. Przyznawany jest na dzieci do 24 roku życia.

Wysokość zasiłku Familienbeihilfe zależy od wieku dziecka i w 2024 roku wynosi od 132 € do 191 € miesięcznie. Ponadto na każde dziecko jest wypłacany dodatek Kinderabsatzbetrag  w wysokości 67,78 €.
Do zasiłku wypłacany jest jeszcze inny dodatek Geschwisterstaffel (warunek min 2 dzieci) w kwocie od 8,24 € do  60,36 € na dziecko. (kwota zależna od ilości dzieci)

Zgłoś się do naszego biura - otrzymasz listę wg której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać e-mailem lub pocztą.

Ciekawostka: Na początku roku 2019 Austria wprowadziła istotne zmiany w wypłacaniu świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe. Zostały wprowadzone przepisy o indeksacji, które umożliwiły dopasowanie wysokości zasiłku na dane dziecko do wysokości świadczenia w kraju, w którym przebywa. Na szczęście jest to już historia,  rząd Austrii w dniu 16.06.2022 przegrał przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i wszystkim pracownikom którzy pracowali w latach 2019-2022 nadpłacili wyrównania zasiłków.

3. KINDERBETREUUNGSGELD - zasiłek wychowawczy - koszt 2500 zł

Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy i wynosi 12.600 euro (opcja roczna) lub 16.200 euro (opcja 3 letnia). Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, z reguły jednak wnioskodawcą jest matka narodzonego dziecka, mimo, że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.
Jakie warunki musimy spełnić by otrzymać zasiłek wychowawczy:
- osoba wnioskująca musi być zameldowana pod tym samym adresem co dziecko,
- jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być ubezpieczone na terenie Austrii, (pracować na terenie Austrii),
- osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku.

 

Projekt i wykonanie