1. PODATEK NIEMIECKI - Termin składania: 4 lata

Indywidualne od 400 zł do 600 zł ind. z ulgami*
Wspólne od 500 do 650 zł wsp. z ulgami*
* każda zastosowana ulga powoduje znacznie większy zwrot dla klienta
700 zł gdy klient otrzyma ponad 3 tyś € zwrotu
850 zł gdy klient otrzyma ponad 4 tyś € zwrotu
1000 zł gdy klient otrzyma ponad 5 tyś € zwrotu
zwroty powyżej 6 tyś € opłaty ustalane są indywidualnie z klientem

( NIE pobieramy prowizji od zwrotu, odliczamy wszystkie możliwe ulgi takie jak: przejazdy, mieszkanie, diety dla kierowców, budowlańców, monterów, koszty ubrań i telefonów, ulgi na dzieci, przeprowadzki, szkolenia i inne... ) 

Wymagane dokumenty:

  • Lohnsteuerbescheinigung ( niemiecka karta podatkowa )
  • Konto bankowe (polskie lub niemieckie)
  • Dodatkowo w zależności od potrzeb:
          - zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk do urzędu wraz z podaniem do pobrania w naszym biurze),
          - rachunki za mieszkanie, paliwo, przejazdy, koszty telefonu, zaświadczenie o dietach itp....

Częste pytanie:
- Czy należy się rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym z dochodów niemieckich?
Odpowiedź: to zależy od sytuacji oraz danego urzędu skarbowego, jeżeli:
– miałeś tylko dochody w Niemczech to NIE musisz się rozliczać w Polsce, jednakże w przypadku gdy chcesz uzyskać zaświadczenie o dochodach z Polski (które uprawnia do uzyskania większego zwrotu) mimo wszystko większość polskich urzędów skarbowych wymaga złożenia PIT 36+Zg.
– miałeś dochody w Polsce oraz Niemczech to zawsze trzeba rozliczać się w Polsce na PIT 36+Zg. - nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki Pit.

2. KINDERGELD Z NIEMIEC - ( rodzinne )
- NOWY KLIENT koszt od 850 zł za wysłanie nowego wniosku. Jest to koszt całkowity od momentu kompletowania dokumentacji aż do otrzymania decyzji / przyznania płatności z Familienkasse, nie pobieramy prowizji od otrzymanych zasiłków.
- STAŁY KLIENT
od 400 zł abonament za rok kalendarzowy *

W roku 2024 kwoty wysokości świadczeń pozostaję te same jak w 2023r. i bez wzg. na ilość dzieci wynoszą 250 € mc/każde dziecko

od Lipca 2019 w większości przypadków kwota Kindergeld pomniejszana jest o polskie 500+ ( a od stycznia 2024 o 800 zł ) dotyczy to dzieci do 18 roku życia. Dla dzieci 18-25 lat zawsze przysługują pełne kwoty 250 €. O zasiłek można się starać do 6 miesięcy wstecz, warunkiem jest:  legalna praca w Niemczech ( również pracownicy oddelegowani na A1 ), niemiecki meldunek NIE jest wymagany.
Zgłoś się do naszego biura - otrzymasz listę wg której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać pocztą lub e-mailem

* co to jest abonament:
w ramach wykupionego abonamentu świadczymy takie usługi jak: odpisywanie na ankiety Fragebogen i inne pisma otrzymane z Familienkasse (FK), informowanie FK o wszelakich zmianach takich jak: zmiana pracodawcy w Niemczech, zmiana pracodawcy partnera w Polsce, informowanie o zmianach w 500+ ( wyrównania i niedopłaty, informowanie o dec. od wojewody ), informowanie o edukacji/zmianie edukacji dzieci oraz ogólne doradztwo w zakresie Kindergeld. Uwaga: w ramach abonamentu NIE wysyłamy nowych wniosków - a takie są potrzebne gdy np. dziecko ukończy 18 lat lub z różnych innych powodów gdy FK uzna, że trzeba złożyć nowy wniosek. Koszt nowego wniosku dla osób, które mają już wykupiony abonament to 400 zł.

3. ELTERNGELD - (zasiłek wychowawczy) - koszt  900 zł

Wniosek musisz złożyć zaraz po narodzinach dziecka (najpóźniej w ciągu 3 miesięcy). Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi średnio od 1 do 6 miesięcy, czasami proces trwa dłużej.
Wysokość zapomogi zależy od Twojego dochodu i wynosi od 300 Euro do 1800 Euro na dziecko za każdy miesiąc. Otrzymujesz ją tylko przez 12 miesięcy od narodzin dziecka.
Uwaga: Elterngeld w odróżnieniu od Kindergeld, należy się tylko pracownikom zatrudnionym na warunkach niemieckich.

4. FAMILIENGELD - obowiązuje tylko w Bawarii - koszt 800 zł

Familiengeld jest dodatkiem wprowadzonym przez „parlament” Landu Bawarii i tylko w Bawarii obowiązuje. Familiengeld przysługuje wszystkim dzieciom między 1. a 3. rokiem życia. Wszystkie osoby, które złożyły podanie o Elterngeld i którym Elterngeld zostało przyznane w regionie / landzie Bayern, otrzymają automatycznie pieniądze z tytułu Familiengeld. Rodziny z Polski muszą złożyć wniosek.  Familiengeld przysługuje również dzieciom, które mieszkają w Polsce. Wysokość świadczenia Familiengeld:
W przypadku pierwszego i drugiego dziecka całkowita wysokość świadczenia będzie wynosić 3.000 € za każde dziecko. Będzie ono wypłacane po 125 € miesięcznie przez dwa lata. Od trzeciego dziecka będzie to w sumie 3600 € – w tym przypadku na konto rodziców wpłynie aż 150 € miesięcznie.

 

Projekt i wykonanie